Kancelaria Adwokacka Tarnów - Adwokat Kamil Szybilski

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA TZW. INTERCYZA I PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻONKÓW – CZY ZAWSZE DZIELIMY PO POŁOWIE?

Z zawarciem związku małżeńskiego łączy się powstanie tzw. wspólności majątkowej małżeńskiej – powstaje trzecia , „wspólna” masa majątkowa (obok majątków osobistych każdego z małżonków). Wspólność majątkową można oczywiście znieść ustanawiając rozdzielność majątkową – umownie bądź sądownie. Wspólność ustanie także w razie orzeczenia rozwodu, separacji , unieważnienia małżeństwa, śmierci któregoś z małżonków bądź jego ubezwłasnowolnienia.

Rozdzielność majątkowa powstała w trakcie trwania małżeństwa skutkuje przekształceniem się wspólności ustawowej (łącznej) we współwłasność w częściach ułamkowych. Współwłasność w częściach ułamkowych jest ze swej istoty stanem tymczasowym, nietrwałym i wymaga uregulowania poprzez podział majątku wspólnego. Podziału dokonać można tak przed sądem jak i umownie ( w razie zgodnych stanowisk stron, jest możliwy podział majątku w ramach postępowania o rozwód).

Co do zasady majątek wspólny małżonków dzielony jest na pół, jeżeli jednak któryś z małżonków przyczynił się w większym stopniu do jego powstania, uzasadnione będzie żądanie ustalenia przez sąd nierównych udziałów przy czym przemawiać za tym winny także ważne powody (uznaje się, iż wyłączna wina małżonka za rozpad małżeństwa stwierdzona w wyroku rozwodowym bądź znacznie wyższe wynagrodzenie za pracę pobierane w czasie trwania małżeństwa nie stanowią  ważnego powodu, chyba, że są powiązane z innymi okolicznościami). W przypadku umownego podziału majątku obowiązuje swoboda umów i stanowiska stron w tym względzie nie są skrępowane przepisami.

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Kamil Szybilski

Tarnów