Kancelaria Adwokacka Tarnów - Adwokat Kamil Szybilski

Relacja z klientem.

W kancelarii podstawą relacji adwokata z klientem jest zaufanie i dyskrecja.  W przeciwieństwie do innych podmiotów funkcjonujących na rynku usług prawnych trudniących się doradztwem prawnym, adwokat jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych (tajemnica adwokacka). Tak rozumiana tajemnica adwokacka jest nieograniczona w czasie, wiąże nawet wtedy, gdy adwokat nie reprezentuje już klienta.

Klienci kancelarii mogą być zatem liczyć na pełną dyskrecję, profesjonalizm i indywidualne podejście.

Wynagrodzenie.

Kancelaria stosuje dwa sposoby ustalania wynagrodzenia:

  • ryczałtowy – polega na określeniu z góry sumy wynagrodzenia. Taki sposób rozliczania dotyczy spraw, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy, w szczególności udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego, sporządzenie opinii prawnej itp.
  • godzinowy: wysokość wynagrodzenia ustalana jest w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od nas. Stosowany jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej osób prawnych.

PORADY: Ceny porad wahają się w zależności od konkretnego stanu faktycznego, stopnia skomplikowania sprawy i poświęconego czasu. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy wynagrodzenie za poradę zawsze wliczane jest do honorarium za prowadzenie sprawy.

SPRAWY SĄDOWE: Podstawą wynagrodzenia jest umowa z klientem. Jego wysokość jest ustalona w oparciu o charakter zlecenia, złożoność sprawy, czasochłonność.

Zapraszamy do składnia zapytań poprzez formularz w zakładce Kontakt. Każde zagadnienie prawne zostanie przez zespół kancelarii przeanalizowane, a odpowiedź przesłana zostanie Państwu na adres mailowy w formie opinii prawnej.