Zasady współpracy

Relacja z klientem
W kancelarii podstawą relacji adwokata z klientem jest zaufanie i dyskrecja. W przeciwieństwie do innych podmiotów funkcjonujących na rynku usług prawnych trudniących się doradztwem prawnym, adwokat jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych (tajemnica adwokacka). Tak rozumiana tajemnica adwokacka jest nieograniczona w czasie, wiąże nawet wtedy, gdy adwokat nie reprezentuje już klienta.
Wynagrodzenie
ryczałtowe - polega na określeniu z góry sumy wynagrodzenia. Taki sposób rozliczania dotyczy spraw, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy, w szczególności udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego, sporządzenie opinii prawnej itp.

godzinowe: wysokość wynagrodzenia ustalana jest w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od nas. Stosowany jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej osób prawnych.
Porady
Ceny porad wahają się w zależności od konkretnego stanu faktycznego, stopnia skomplikowania sprawy i poświęconego czasu. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy wynagrodzenie za poradę zawsze wliczane jest do honorarium za prowadzenie sprawy.
Sprawy sądowe
Podstawą wynagrodzenia jest umowa z klientem. Jego wysokość jest ustalona w oparciu o charakter zlecenia, złożoność sprawy, czasochłonność.

O KANCELARII

Kancelaria prowadzona przez adwokatów przy ul. Krakowskiej 3 w Tarnowie obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze.Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, karnych, a także z zakresu prawa pracy.

KONTAKT

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 3/3a
+48 502 825 574
+48 782 646 565
kancelaria@tarnow-adwokat.pl

Wykonanie i opieka techniczna Comp-Web Studio.