STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU. JAK UNIKNĄĆ DODATKOWYCH KOSZTÓW POSTĘPOWANIA.

W wypadku postępowania o stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym, decydujące znaczenie w zakresie kosztów postępowania, ma data wszczęcia postępowania.

Procedura cywilna bowiem, przewiduje sześciomiesięczny okres na deklarację spadkobierców czy spadek przyjmują wprost,  z dobrodziejstwem inwentarza, czy może odrzucają spadek w całości. Termin ten liczy się od daty dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy, a gdy spadkodawca pozostawił testament –  od daty dowiedzenia się o powołaniu do spadku.

Jeżeli wniosek o stwierdzenie spadku po zmarłym, złożony zostanie przed upływem owych sześciu miesięcy, Sąd będzie musiał odebrać od wszystkich spadkobierców oświadczenie w przedmiocie sposobu przyjęcia spadku, tudzież jego odrzucenia. Takie oświadczenie podlega opłacie w wysokości 50 złotych. W zależności od ilości spadkobierców będziemy mieli do czynienia z wielokrotnością tej kwoty. Jeżeli zaś wniosek złożymy po upływie owych sześciu miesięcy, Sąd uzna, iż przyjęliśmy spadek wprost – bez konieczności odbierania oświadczeń. Należy jednak pamiętać, że przyjęcie spadku wprost generuje odpowiedzialność za ewentualne długi spadku. Postępowanie w sprawie winno się zatem zaplanować z uwzględnieniem każdego jej aspektu. 

Aplikant adwokacki Agnieszka Dziewiątkowska

Kancelaria Adwokacka Adwokata Kamila Szybilskiego

O KANCELARII

Kancelaria prowadzona przez adwokatów przy ul. Krakowskiej 3 w Tarnowie obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, karnych, a także z zakresu prawa pracy.

KONTAKT

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 3/3a
+48 502 825 574
+48 782 646 565
kancelaria@tarnow-adwokat.pl

Wykonanie i opieka techniczna Comp-Web Studio.