Kancelaria Adwokacka Tarnów - Adwokat Kamil Szybilski

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU. JAK UNIKNĄĆ DODATKOWYCH KOSZTÓW POSTĘPOWANIA.

W wypadku postępowania o stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym, decydujące znaczenie w zakresie kosztów postępowania, ma data wszczęcia postępowania.

Procedura cywilna bowiem, przewiduje sześciomiesięczny okres na deklarację spadkobierców czy spadek przyjmują wprost,  z dobrodziejstwem inwentarza, czy może odrzucają spadek w całości. Termin ten liczy się od daty dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy, a gdy spadkodawca pozostawił testament –  od daty dowiedzenia się o powołaniu do spadku.

Jeżeli wniosek o stwierdzenie spadku po zmarłym, złożony zostanie przed upływem owych sześciu miesięcy, Sąd będzie musiał odebrać od wszystkich spadkobierców oświadczenie w przedmiocie sposobu przyjęcia spadku, tudzież jego odrzucenia. Takie oświadczenie podlega opłacie w wysokości 50 złotych. W zależności od ilości spadkobierców będziemy mieli do czynienia z wielokrotnością tej kwoty. Jeżeli zaś wniosek złożymy po upływie owych sześciu miesięcy, Sąd uzna, iż przyjęliśmy spadek wprost – bez konieczności odbierania oświadczeń. Należy jednak pamiętać, że przyjęcie spadku wprost generuje odpowiedzialność za ewentualne długi spadku. Postępowanie w sprawie winno się zatem zaplanować z uwzględnieniem każdego jej aspektu. 

Aplikant adwokacki Agnieszka Dziewiątkowska

Kancelaria Adwokacka Adwokata Kamila Szybilskiego