ROZWÓD, ALIMENTY, KONTAKTY, WŁADZA RODZICIELSKA PO NOWELIZACJI Z 2015 ROKU.

Sąd Okręgowy, właściwy w sprawach rozwodowych, zobligowany jest do kompleksowego uregulowania sytuacji rodziny po rozwodzie. Zdecydowanie najważniejszą kwestią jest dobro małoletnich dzieci małżonków i tak, Sąd wyrzec musi o alimentach na rzecz małoletnich dzieci i władzy rodzicielskiej.

Do czasu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego tj. do końca sierpnia 2015 roku, w razie braku porozumienia rodziców, niemożliwe było pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. W praktyce oznaczało to, że jeżeli nie było w tej materii zgodnego wniosku rodziców, Sąd zmuszony był ograniczyć władzę jednego z rodziców. Obecnie, Sąd może zadecydować o pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom bez względu na ich stanowiska. Sąd ocenia stan faktyczny sprawy i kierując się dobrem dziecka kształtuje jego sytuację w tym zakresie. Powyższe wydaje się w pełni uzasadnione charakterem postępowania rozwodowego i tym, że nierzadko skonfliktowane strony niezdolne są do porozumienia z uwagi na zaszłości i wzajemną niechęć.

W zakresie kontaktów małoletniego dziecka z rodzicem nowelizacja daje możliwość, obwarowaną wprawdzie zgodnym wnioskiem stron, nieorzekania o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Powyższe oznacza, że Sąd odstąpi od ustalania w wyroku rozwodowym sposobów, terminów, czasookresów kontaktów i pozostawi w tym zakresie swobodę stronom.

Należy pamiętać, że kwestie związane z władzą rodzicielską, alimentami czy  kontaktami, wraz z upływem czasu i zmianą okoliczności, mogą być zmieniane/aktualizowane w ramach odrębnych postępowań przed właściwym Sądem Rodzinnym.

Adwokat Agnieszka Dziewiątkowska-Szybilska, Tarnów

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Szybilski

O KANCELARII

Kancelaria prowadzona przez adwokatów przy ul. Krakowskiej 3 w Tarnowie obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze.Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, karnych, a także z zakresu prawa pracy.

KONTAKT

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 3/3a
+48 502 825 574
+48 782 646 565
kancelaria@tarnow-adwokat.pl

Wykonanie i opieka techniczna Comp-Web Studio.