Ocena winy za rozkład pożycia w wyroku rozwodowym.

W przypadku rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód, Sąd ocenia z czyjej winy owy „całkowity i trwały rozkład pożycia” nastąpił. Możliwa jest wprawdzie sytuacja, w której Sąd od badania zawinienia odstępuje ale to tylko na zgodny wniosek małżonków. Gdy tej zgody nie ma, Sąd przeprowadzi stosowne postępowanie dowodowe w kierunku ustalenia czy zawinił wyłącznie jeden z małżonków, czy może wina stron jest obopólna. Ważnym jest jednak, co wynika z utrwalonej już linii orzeczniczej, że Sąd nie będzie miarkował winy stron. Co to oznacza w praktyce?

W sytuacji w której jeden z małżonków przyczynił się jedynie nieznacznie do rozpadu małżeństwa, podczas gdy drugi z małżonków sprzeniewierzył się partnerowi w sposób  niewątpliwy – Sąd orzeknie rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z winy obojga stron. Sąd nie bada bowiem stopnia zawinienia tylko sam jego fakt.   

 Nasuwa się zatem pytanie z czym utożsamiana jest owa wina?

Niestety, niepodobna stworzyć katalogu sytuacji, które przesądzają o winie małżonka. Każdy stan faktyczny jest inny i wielowymiarowy. Za winą może przemawiać tak zdrada i nielojalność finansowa małżonka, jak i nadmierne podporządkowanie się rodzicom czy intencjonalny brak kooperacji w wychowaniu wspólnych dzieci.

aplikant adwokacki Agnieszka Dziewiątkowska

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Szybilski

Zapraszamy do współpracy.

O KANCELARII

Kancelaria prowadzona przez adwokatów przy ul. Krakowskiej 3 w Tarnowie obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, karnych, a także z zakresu prawa pracy.

KONTAKT

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 3/3a
+48 502 825 574
+48 782 646 565
kancelaria@tarnow-adwokat.pl

Wykonanie i opieka techniczna Comp-Web Studio.