Kancelaria Adwokacka Tarnów - Adwokat Kamil Szybilski

Na wycięcie drzewa wymagane jest zezwolenie. To wójt (burmistrz, prezydent) zadecyduje, czy możemy wyciąć drzewo, rosnące na posiadanej przez nas działce.

Bez względu na to, że jesteśmy posiadaczami nieruchomości na której rosną drzewa przez nas wycinane, sam proces wycinki winien być poprzedzony uzyskaniem stosownego zezwolenia (po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości).  Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz bądź prezydent co oznacza, iż wniosek należy złożyć we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy. Kwestia ta jest istotna o tyle, że za wycinkę bez wymaganego zezwolenia grożą niemałe kary. Należy przy tym pamiętać, że zezwolenie nie jest wymagane m.in. w przypadku wycinki drzewa owocowego oraz takiego, którego wiek nie przekracza 10 lat. Jeżeli wycięcie rośliny nie ma związku z działalnością gospodarczą, to jest ono zwolnione z opłaty (o zezwolenie jednak należy wystąpić, gdyż jego brak uruchamia procedurę nałożenia kary).