Baza wiedzy - Strona 2 z 2 - Kancelaria Adwokacka Tarnów

Bez względu na to, że jesteśmy posiadaczami nieruchomości na której rosną drzewa przez nas wycinane, sam proces wycinki winien być poprzedzony uzyskaniem stosownego zezwolenia (po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości).  Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz bądź prezydent co oznacza, iż wniosek należy złożyć we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy. Kwestia ta jest istotna o tyle, że za wycinkę...

Z zawarciem związku małżeńskiego łączy się powstanie tzw. wspólności majątkowej małżeńskiej – powstaje trzecia , „wspólna” masa majątkowa (obok majątków osobistych każdego z małżonków). Wspólność majątkową można oczywiście znieść ustanawiając rozdzielność majątkową – umownie bądź sądownie. Wspólność ustanie także w razie orzeczenia rozwodu, separacji , unieważnienia małżeństwa, śmierci któregoś z małżonków bądź jego ubezwłasnowolnienia. Rozdzielność...

Łac. actio Pauliana tj. skarga pauliańska zwana wśród prawników paulianką. Wielokrotnie powtarzamy Klientom, że wyrok zasądzający na naszą rzecz zapłatę to tylko pierwszy etap odzyskiwania pieniędzy od dłużnika… O ile nasz dłużnik ma stałą pracę, emeryturę, fundusze na rachunku bankowym – egzekucja nie powinna stanowić problemu, często zdarza się jednak, że dłużnik wyzbywa się majątku...

W wypadku postępowania o stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym, decydujące znaczenie w zakresie kosztów postępowania, ma data wszczęcia postępowania. Procedura cywilna bowiem, przewiduje sześciomiesięczny okres na deklarację spadkobierców czy spadek przyjmują wprost,  z dobrodziejstwem inwentarza, czy może odrzucają spadek w całości. Termin ten liczy się od daty dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy, a gdy spadkodawca...

W przypadku rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód, Sąd ocenia z czyjej winy owy „całkowity i trwały rozkład pożycia” nastąpił. Możliwa jest wprawdzie sytuacja, w której Sąd od badania zawinienia odstępuje ale to tylko na zgodny wniosek małżonków. Gdy tej zgody nie ma, Sąd przeprowadzi stosowne postępowanie dowodowe w kierunku ustalenia czy zawinił wyłącznie jeden z...

W pierwszym wypadku mowa o sytuacji samych rodziców obowiązanych do płacenia alimentów na dziecko. Załóżmy, że obowiązek płacenia dziecku alimentów przerasta możliwości rodzica. Mówiąc „przerasta możliwości” mam na myśli sytuację, w której konieczność zapłaty kwoty pociąga za sobą uszczerbek w finansach rodzica tak daleko idący, że nie jest on w stanie sam się utrzymać. Drugą...

Kancelaria Adwokacka, którą prowadzi w Tarnowie adwokat Kamil Szybilski oferuje stałą obsługę prawną firm. Oferujemy Państwu abonamenty comiesięczne, dopasowane do Państwa potrzeb tj. profilu działalności, możliwości finansowych. W zależności od wybranej opcji, mogą Państwo liczyć na pomoc przy negocjacjach z partnerami biznesowymi, wsparcie przy windykacji należności, reprezentację przed organami administracji publicznej, sądami, organami kontroli skarbowej...

Kancelaria adwokacka prowadzona w Tarnowie przez adwokata Kamila Szybilskiego  zajmuje się także sporządzaniem oraz zgłaszaniem wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych.  Nadzorujemy przebieg procedury i w razie potrzeby podejmujemy właściwe czynności. Należy pamiętać, że dane osobowe to wszelkie dane pozwalające na identyfikację tożsamości danej osoby fizycznej. Obok imienia i nazwiska jest to m.in. wizerunek osoby...

O KANCELARII

Kancelaria prowadzona przez adwokatów przy ul. Krakowskiej 3 w Tarnowie obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze.Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, karnych, a także z zakresu prawa pracy.

KONTAKT

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 3/3a
+48 502 825 574
+48 782 646 565
kancelaria@tarnow-adwokat.pl

Wykonanie i opieka techniczna Comp-Web Studio.