DOZÓR ELEKTRONICZNY TZW. BRANSOLETKA OD KWIETNIA 2016 ROKU

Poczynając od 15 kwietnia 2016 roku, skazany na karę pozbawienia wolności do jednego roku może ubiegać się o możliwość odbywania tejże kary w systemie dozoru elektronicznego. Ustawodawca wrócił do uregulowań obowiązujących przez lipcem 2015 roku. W okresie od lipca 2015 roku do kwietnia 2016 roku dozór elektroniczny stanowił inną rodzajowo karę, była to forma wykonywania kary ograniczenia wolności.
Sądem właściwym do złożenia stosownego wniosku, w zależności od etapu zaawansowania procesu wykonywania zasądzonej kary, jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa lub w okręgu którego kara jest wykonywana.
Sąd wydający orzeczenie w sprawie rozważy, czy odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest wystarczające do osiągnięcia celów kary. Należy mieć także na uwadze, iż miejsce w którym kara będzie odbywana musi spełniać warunki techniczne. Oznacza to, iż nasz wniosek może zostać nieuwzględniony także dlatego, że w miejscu odbywania kary będzie niewystarczająca liczba nadajników i rejestratorów, bądź będą one miały niewystarczający zasięg, ewentualnie ograniczona z jakiś względów okaże się możliwość ich obsługi.
Pamiętać należy także, iż wszystkie osoby pełnoletnie, które zamieszkują ze skazanym muszą wyrazić pisemną zgodę na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego w danym miejscu. Zgoda ta musi obejmować także przeprowadzanie czynności kontrolnych.
Sąd zbada także, czy względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji skazanego, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia go w zakładzie karnym.
Od powyższych warunków ustawodawca przewiduje nieznaczne odstępstwa, w zależności od specyfiki danej sytuacji. Wniosek o zezwolenie na odbywanie kary/dalszej części kary w systemie dozoru elektronicznego można złożyć także przez obrońcę.
Zapraszamy do współpracy.
Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Szybilski, Tarnów.

O KANCELARII

Kancelaria prowadzona przez adwokatów przy ul. Krakowskiej 3 w Tarnowie obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, karnych, a także z zakresu prawa pracy.

KONTAKT

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 3/3a
+48 502 825 574
+48 782 646 565
kancelaria@tarnow-adwokat.pl

Wykonanie i opieka techniczna Comp-Web Studio.