CO ZROBIĆ GDY DŁUŻNIK „UCIEKA” Z MAJĄTKIEM?

Łac. actio Pauliana tj. skarga pauliańska zwana wśród prawników paulianką.

Wielokrotnie powtarzamy Klientom, że wyrok zasądzający na naszą rzecz zapłatę to tylko pierwszy etap odzyskiwania pieniędzy od dłużnika…

O ile nasz dłużnik ma stałą pracę, emeryturę, fundusze na rachunku bankowym – egzekucja nie powinna stanowić problemu, często zdarza się jednak, że dłużnik wyzbywa się majątku w celu uniknięcia skutecznej egzekucji. W tej sytuacji możemy żądać uznania przez sąd, iż czynność ta (np. darowizna, podział majątku między małżonkami po zawarciu tzw. intercyzy) była wobec nas bezskuteczna. W konsekwencji, mimo, że dany składnik majątku przeszedł na własność osoby trzeciej, możemy zaspokoić się z niego w postępowaniu egzekucyjnym.

Aby uzyskać pozytywne dla nas rozstrzygnięcie przed sądem musimy jednak pamiętać o kilku kwestiach:

– dłużnik musi działać w celu pokrzywdzenia wierzyciela,

– dłużnik musi stać się niewypłacalny wskutek skarżonej czynności (bądź bardziej niewypłacalny),

– osoba trzecia musi wiedzieć o tym, że dłużnik działa w celu pokrzywdzenia wierzyciela (przy zachowaniu należytej staranności winna o tym wiedzieć).

Jeżeli nasz dłużnik przeniósł własność składnika majątkowego na osobę pozostającą w nim w bliskich stosunkach bądź przeniesiono składnik na osobę trzecią nieodpłatnie – nie musimy wykazywać przesłanki trzeciej tj. wiedzy osoby trzeciej o celu przyświecającym dłużnikowi.

Wpis sądowy zależy od wartości naszej wierzytelności i wynosi 5% tej kwoty.

Skarga pauliańska stanowi środek ochrony wierzyciela, który nierzadko stanowi jedyny sposób na odzyskanie utraconych funduszy.

W razie potrzeby windykacji należności, zespół Kancelarii służy pomocą.

 

aplikant adwokacki Agnieszka Dziewiątkowska

Kancelaria Adwokacka Adwokata Kamila Szybilskiego

 

O KANCELARII

Kancelaria prowadzona przez adwokatów przy ul. Krakowskiej 3 w Tarnowie obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, karnych, a także z zakresu prawa pracy.

KONTAKT

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 3/3a
+48 502 825 574
+48 782 646 565
kancelaria@tarnow-adwokat.pl

Wykonanie i opieka techniczna Comp-Web Studio.