HomeAuthor

Dawid Gębka, Autor w serwisie Kancelaria Adwokacka Tarnów

Co do zasady, postępowanie o podział majątku małżonków po rozwodzie, stanowi odrębną, względem postępowania rozwodowego, sprawę. Właściwy do rozstrzygnięcia w przedmiocie podziału majątku jest Sąd Rejonowy. Tylko wyjątkowo, w przypadku zgodnych stanowisk stron, sąd rozwodowy może orzec w przedmiocie podziału majątku – jakakolwiek jednak sprzeczność stanowisk małżonków powyższe wyklucza. Kancelaria Adwokacka Tarnów – skontaktuj się...

Co do zasady, postępowanie o podział majątku małżonków po rozwodzie, stanowi odrębną, względem postępowania rozwodowego, sprawę. Właściwy do rozstrzygnięcia w przedmiocie podziału majątku jest Sąd Rejonowy. Tylko wyjątkowo, w przypadku zgodnych stanowisk stron, sąd rozwodowy może orzec w przedmiocie podziału majątku – jakakolwiek jednak sprzeczność stanowisk małżonków powyższe wyklucza. Kancelaria Adwokacka Tarnów – skontaktuj się...

Regulacje dotyczące prawa spadkowego regulują szereg zagadnień. Co do zasady, pierwszym z etapów mającym na celu uporządkowanie spraw po śmierci krewnego jest stwierdzenie nabycia spadku. Kolejnym etapem jest natomiast dział spadku – jest to odrębne postępowanie. W pierwszym z postępowań sąd ustali czy i w jakiej części spadkobiercy nabyli spadek, w postępowaniu o dział spadku...

Dozór elektroniczny stanowi sposób odbywania kary pozbawienia wolności. Sąd uwzględni wniosek w tym przedmiocie skazanego o ile spełni łącznie ustawowe przesłanki w zakresie miejsca pobytu, warunków technicznych, zgody współmieszkańców. Co ważne, regulacje wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym wydłużyły maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności, co do której można wnioskować o odbywanie jej w systemie dozoru...

Należy pamiętać, że w przypadku zatrzymania przez uprawnione podmioty ustawodawca zagwarantował nam między innymi prawo do skontaktowania się z adwokatem. W rzeczywistości jednak, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, nie będą Państwo mieli możliwości szukania kontaktu do adwokata. Radzimy zatem przyswoić sobie, względnie posiadać przy sobie namiar do obrońcy. adwokat Kamil Szybilski – 502 825 574 adwokat Agnieszka...

W zakresie obsługi prawnej podmiotów zajmujących się zarobkowo działalnością transportową, spedycyjną czy logistyczną sytuację prawną podmiotu komplikuje fakt konieczności sięgnięcia do regulacji międzynarodowych. Powyższe uzasadnia specyfika działalności, który najczęściej wykracza poza terytorium naszego kraju. Nakłada się na powyższe kwestia specyfiki transportowanego towaru, BDO, a także wielu aspektów związanych z czasem pracy kierowców. Nasza kancelaria udzieli...

O KANCELARII

Kancelaria prowadzona przez adwokatów przy ul. Krakowskiej 3 w Tarnowie obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze.Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, karnych, a także z zakresu prawa pracy.

KONTAKT

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 3/3a
+48 502 825 574
+48 782 646 565
kancelaria@tarnow-adwokat.pl

Wykonanie i opieka techniczna Comp-Web Studio.